Är naprapati farligt?

Det finns risker med allt, men dessa risker är relativt små. En Naprapat genomgår idag en utbildning på 4 år (+1år) och är utbildad för att göra olika tester och bedömningar för att veta när han/hon INTE ska behandla en patient.