Är naprapati farligt?

Naprapat Göteborg Erika Larsson

Naprapat Göteborg Erika Larsson

Nej, det är inte farligt att gå till en naprapatklinik. Naprapatbehandling är en säker och effektiv behandlingsform som har lång erfarenhet och kan hjälpa till att lindra symptom och tillstånd som orsakas av olika muskuloskeletala problem. För att säkerställa bästa möjliga resultat och patientens säkerhet, bör du dock alltid se till att du väljer en legitimerad naprapat och att du följer deras anvisningar och instruktioner noggrant.

Det finns dock risker med allt, men dessa risker är relativt små. En naprapat genomgår idag en utbildning på 4 år (+1år) och är utbildad för att göra olika tester och bedömningar för att veta när han/hon INTE ska behandla en patient.