Coronavirus

Coronaviruset

Coronaviruset

Coronaviruset

Hej kära patient,

Med anledning av den rådande situationen kring det smittsamma viruset Corona, covid-19/2019-nCoV, ber vi er att iaktta extra försiktighet enligt nedan bifogad information.

Om du har varit utomlands inom de senaste 14 dagarna och/eller har symtom som feber/hosta eller andningsbesvär ber vi dig att boka om din behandlingstid till ett senare tillfälle. Vi hjälper dig gärna att hitta en ny tid.

Om du har vistats i smittdrabbade områden eller haft nära kontakt med fall av 2019-nCoV-infektion, inom 14 dagar före symptomdebut, kontakta 1177 för vidare handläggning.

Är du orolig för att du fått det nya coronaviruset?
Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto, Inklusive dessa regioners skidorter
• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Nära kontakt definieras som:
-vistelse i slutet rum eller efter kontakt ansikte-mot-ansikte, <2 meters avstånd, med 2019-nCoV-infekterad person,
-boende och/eller vistelse i samma hushåll eller motsvarande närkontakt med 2019nCoV-infekterad person,
-flygplansresa där medpassagerare är ett bekräftat fall av infektion med 2019-nCoV, bedöms från fall-till-fall i enlighet med internationella riktlinjer.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?
Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Hur smittar viruset?
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.