Kiropraktor Hisingen

 

Kiropraktor Hisingen – Korta väntetider

Kiropraktor  Hisingen – Vi hjälper dig med behandling

Kiropraktor Hisingen på RyggAkuten. Vi som arbetar här är Joakim Karlsson och Emil Andersson.
Tillsammans har vi arbetat i snart 30 år.

RyggAkutens kiropraktormottagning på Hisingen erbjuder en professionell och holistisk utgångspunkt för att behandla och förebygga olika former av ryggbesvär, nacksmärtor och andra muskuloskeletala problem. Hos vår kiropraktor på Hisingen kan du förvänta dig en individanpassad och patientcentrerad vård, där fokus ligger på att återställa kroppens naturliga balans och funktion.

 

På vår kiropraktormottagning kan du förvänta dig att bli väl omhändertagen av kunniga och legitimerade kiropraktorer som har gedigen erfarenhet av att behandla olika former av rygg- och ledproblem. Genom en noggrann undersökning och bedömning av din kroppsliga hälsa kan våra kiropraktorer skapa en skräddarsydd behandlingsplan som passar dina individuella behov och mål.

 

Vår kiropraktormottagning på Hisingen kan erbjuda en rad olika behandlingar och metoder för att lindra smärta, förbättra rörlighet och främja långsiktig hälsa. Det kan inkludera manuell terapi, justeringar av ryggraden och andra leder, mjukvävnadstekniker, träningsterapi samt rådgivning om ergonomi, motion och livsstilsförändringar.

 

Genom att söka vård på Ryggakutens kiropraktormottagning på Hisingen kan du få professionell hjälp med att hantera och övervinna olika former av rygg- och ledrelaterade besvär. Med en helhetsorienterad och evidensbaserad tillvägagångssätt kan en kiropraktor vara en värdefull resurs för att främja din fysiska hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Naprapat Göteborg
Emil Andersson bästa naprapaten i Göteborg

Emil Andersson

Naprapat Göteborg

Joakim Karlsson, Kiropraktor Göteborg

Joakim Karlsson

Kiropraktor Göteborg

Historik Kiropraktor 1895

Kiropraktor fanns det inte på Hisingen i början på 1900 talet, men ordet kommer från att göra för hand. 
Grundades av Kiropraktor DD Palmer 1895. 
I början av 1900-talet behandlades nästan uteslutande sjukdomar genom ryggraden. I Sverige 2019 så behandlas i princip uteslutande bara smärttillstånd i rygg, nacke och leder.

Som arbetande kiropraktor på Hisingen är kiropraktor Joakim Karlsson och naprapat Emil Andersson. Joakim har många år bakom sig som kiropraktor. 
Engagerad kiropraktor med bred inriktning av problem att behandla. Alltifrån akuta ryggskott till idrottsskador och rehabilitering av svårläkta whiplash-skador. Kontakta Joakim om du har några frågor: 031-234172.

Emil är engagerad naprapat med ena foten inom idrotten och den andra med vanliga besvär såsom nacke, musarm och ryggskott.
Han har även arbetat med elitidrottare inom de flesta idrotter i Göteborgsområdet sedan mitten av 2000-talet.

Kiropraktorn är duktig på att förebygga, undersöka och behandla en nedsatt funktion och smärttillstånd i rörelse- och organ som stöder lederna, det vill säga besvär i till exempel skelett, muskler, leder och bindväv.

Skillnaden mellan en Kiropraktor och Naprapat?

Skillnaden mellan Naprapat och Kiropraktor är hårfin.
Vi får gå tillbaka till gammal tid då kiropraktorn och naprapaten bara jobbade med lederna. Idag arbetar oftast båda grupperna med alla delar som är påverkade. Däremot kan de individuella skillnaderna mellan olika terapeuter variera väldigt mycket. 
En Kiropraktor kan jobba likt en Naprapat och en Naprapat kan jobba mycket likt en Kiropraktor.

Det är mycket viktigare att den klinik du går till har en duktig och engagerad terapeut, sen om det är en kiropraktor eller naprapat har nog inte så stor roll. En behandling bör förslagsvis vara minst 30 min.

Här kan du läsa om naprapati och om hur en naprapat arbetar.

Napratens tanke

*Normal rygg stående.

*Vid sidoböjning under perfekta förhållanden så kan ryggradens krökning/rörelse beskrivas av en jämn båge

*Eftersom ett stort antal muskler och leder samspelar i rörelser, fördelas också rörelsen över ett stort antal olika muskler, bindväv, senor m.m  vilket naprapaten anser är gynnsamt ur belastningssynpunkt.

*Långvarigt ensidigt arbete, till exempel vid en dator,  kan leda till att lokala muskelspänningar uppstår.

Enligt naprapatens synsätt medför detta en ojämn belastning av ryggen, vilket ökar vid t ex sidoböjningar. En eller flera brytpunkter uppstår vilket ger en lokal överbelastning med obehag och smärta som resultat.
Områden med för liten rörelse får då istället en belastning av mer ”icke rörlig” karaktär vilket över tid leder till ökad risk för att smärta eller stelhet uppstår.


KIROPRAKTOR BEHANDLING

*Genom att justera ryggraden skapar en bättre funktion mellan hjärna -ryggrad-muskler. Den hjälp nervsystemet får med att återställa kroppens naturliga förmåga till jämn rörlighet gör att du mår så mycket bättre.

*Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan genom att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

*Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.

Kiropraktor på Hisingen behandlar

Man besöker oftast kiropraktor av en orsak: Detta kallas symtom.
Symtom är de första tecknen på att något är fel.
När du sen kommer till oss, så sätter vi namn på symtomen och då kallas det diagnos. De symtom som är vanligast att besöka oss är bland annat vid ryggvärk eller stelhet och smärta i nacke och axlar. Smärta i armen efter datorarbete, så kallad musarm eller tennisarmbåge kan också behandlas hos en kiropraktor. Sådana problem kan vara en följd av ensidig överbelastning eller okontrollerad arbetsställning. Kiropraktorbehandling är bra även vid huvudvärk och ischias. Besvären kan antingen vara tillfälliga eller mer ihållande.

Typiska besvär som Kiropraktorn behandlar:

* Ont i ryggen

* Ischias

* Idrottsskador

* Stelhet i nacke

* Besvär från höft, knä och fotleder

* Spänningshuvudvärk

* Smärta i axlar och armar

* Smärta från arbetet

Läs mer om ont i ryggen, ryggskott huvudvärk och smärta på symtom.

NÄR SKA MAN INTE BEHANDLAS?

Det är olämpligt att behandla i närheten av till exempel:

* Benbrott eller öppna sår

* Färska skador i sena, muskler och bindväv

* Vid en infektion i kroppen (Då har man oftast feber)

* Åderbråck som är stora och kraftfulla

Ryggraden ska inte behandlas med manipulation

* Diskbråck med neurologiska symtom som vid exempelvis droppfot m.m

*Tumörer i kroppen

* Färska frakturer eller annan instabilitet

* Infektion i skelettet

* Benskörhet eller risk för benskörhet där man har ärftliga symtom

Dessutom ska den övre delen av ryggraden, halsryggraden, inte behandlas med manipulation vid:

* Reumatism eller liknande i halsryggraden

* Sjukdomar i de artärer som går till hjärnan via halsryggraden

* Nackspärr hos barn med samtidig infektion

KIROPRAKTORN PÅ HISINGEN SKA INTE BEHANDLA

Ont i ryggen är för de flesta ett ofarligt symtom som går över av sig självt, men ryggont tillsammans med vissa symtom kan tyda på allvarlig sjukdom.Vid följande symtom bör man vända sig till en akutmottagning:

* Ont i ryggen tillsammans med akuta allmänna sjukdomskänsla som feber och trötthet, eller symtom från mage, bröstkorg eller andning.

* Ont i ryggen och man inte känner när man behöver göra sina behov på toaletten.

* Ont i ryggen och domningar i könsorgan och ändtarm.

* Om man får smärta efter olycka eller att man ramlat.

* Ont i ryggen och domningar, svaghet och stickningar i båda benen.

Vid ont i ryggen och följande förhållanden bör man kontakta läkare snarast, i första hand en allmänläkare på vårdcentral:

* Om man är i övre medelåldern, svårt med ålder men säg från 50-55 års ålder och aldrig har haft ont i ryggen tidigare.

* Om man har cancer, eller tidigare är behandlad för cancer, ta då kontakt med din cancerläkare.

* Om man har benskörhet, osteoporos, eller om man behandlas med kortison under lång tid. Viktigt med prover och se hur värdena ser ut.

* Allmän svaghet, sjukdomskänsla och viktnedgång. Detta är mer tecken på att kroppen behöver en undersökning av läkare snarare än en kiropraktor.

Man bör också söka läkare om besvären inte blir bättre inom en månad.
Detta gäller även om du gått på besök hos naprapat eller kiropraktor: blir du inte bättre: få en second opinion av någon annan.

Frågor och svar om Kiropraktik:

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN KIROPRAKTOR, NAPRAPAT OCH OSTEOPAT?

Skillnaden mellan kiropraktorn och Naprapaten är inte så stor utan likheterna mycket större än skillnaderna. Däremot kan de enskilda skillnaderna mellan olika naprapater/kiropraktorer variera mycket. En naprapat kan jobba mycket likt en kiropraktor och en kiropraktor kan arbeta mycket likt en naprapat.

Vad gör en osteopat då?

Osteopat skiljer sig lite mer från de andra två grupperna av manuell terapeuter som de även kallas, men det finns även osteopater som arbetar väldigt likt naprapater och kiropraktorer. Rent allmänt arbetar osteopater med lite mjukare tekniker.

Idag kan man läsa till Osteopat i Göteborg och sedan den 12 juni 2007 blev skolan godkänd av University of Wales. Det innebär att Skandinaviska Osteopatskolans studenter framöver kan glädja sig åt en universitetsexamen.

Det finns idag ingen leg.Osteopat i Sverige, men i USA och Storbritannien kan man få motsvarande vår legitimation.

VEM SKA JAG GÅ TILL, KIROPRAKTOR NAPRAPAT ELLER OSTEOPAT?

Prova själv och gör en bedömning.
Det viktiga är att du får ett svar på frågorna:
* Varför har jag fått mina besvär
* Vad kan vi göra åt det
* Vad ska jag själv göra i framtiden för att slippa få besvär.
Patienter har många frågor och ibland kanske inte tiden räcker till för att svara på alla frågor. Ta med dina frågor så man punkt för punkt går igenom dem.

NÄR SKA JAG GÅ TILL MASSÖREN ISTÄLLET?

Om du är uppe i varv och behöver avslappning, gå till en massör och få avslappnande massage. Om du har något symtom: (smärta, stelhet, spända muskler etc), gå till en kiropraktor, naprapat eller osteopat.
Dessa yrkesgrupper är mer inne på att avhjälpa symtom med smärta.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS FÖR MITT PROBLEM?

Svårt att ge entydiga besked, men 2-4 är vanligast för ”relativt akuta problem”. Ibland finns det behov av fler behandlingar. Men detta är viktigt att man pratar om från tillfälle till tillfälle så att man ser att behandlingen går åt rätt håll.

KAN MAN GÅ TILL KIROPRAKTORN ÄVEN DÅ MAN INTE HAR ONT?

Under åren vi på Ryggakuten arbetade med alpina skidlandslaget så gör men en kontroll och lättare behandling nästan varje dag. Precis som hos tandläkaren är det bättre att gå innan man får ont. Ett råd är att besöka en naprapat/kiropraktor ett par gånger per år. När man väl fått ont har man passerat flera signaler om att något inte stämmer. Det första tecknet på att behöver hjälp är stelhet. Då kan du höra av dig till oss för en förebyggande undersökning och behandling.

ÄR DET FARLIGT ATT GÅ TILL KIROPRAKTORN?

Allt är förenat med risk, men dessa risker är mycket, mycket små. En kiropraktor genomgår idag en utbildning på 4 år (+1år) och är utbildad för att göra olika tester och bedömningar för att veta när han INTE ska behandla en patient.
De yrkesgrupper som har minst skador inom Svensk hälso och sjukvård är naprapater och kiropraktorer.

KAN ISCHIAS BEHANDLA HOS KIROPRAKTORN?

Ischias betyder i princip bara smärta ned i benet.
Vad smärtan beror på kan ha många olika bakgrunder.
Det är här en noggrann undersökning och att vi lyssnar på din berättelse om hur detta började avgörande för att kunna hjälpa dig.

ÄR JAG SOM PATIENT FÖRSÄKRAD?

Ja, hos oss på RyggAkuten är vi alltid försäkrade via Kiropraktorförbundet.

HUR BLIR MAN KIROPRAKTOR?

Det finns utbildningar i Stockholm, Danmark, Spanien och USA mfl.

UTBILDNING KIROPRAKTORHÖGSKOLAN

Kiropraktorutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan samt ett års praktik inom hälsa och sjukvård för att kunna erhålla legitimation hos socialstyrelsen.

JAG ÄR GRAVID: KAN JAG FÅ BEHANDLING ÄNDÅ?

Ja hos oss på Hisingen har vi specialbänkar för att kunna hjälpa dig under hela graviditeten med foglossning eller annan smärta som du känner under din graviditet.

KAN EN KIROPRAKTOR BEHANDLA MIGRÄN?

Migrän finns det många olika sorter av. Det vanliga är att man kallar det migrän fastän det inte är migrän. Många går då i onödan med smärta då symtomen kan avhjälpas hos kiropraktorn.

HISINGSBON HAR EN UNIK KROPP

* Kiropraktorn betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter.
* Vi hjälper Dig med smärttillstånd och spänningar i muskler och leder men även vid mer specifika besvär som exempelvis huvudvärk, nackspärr och ryggskott. (Detta är bara några exempel på vad vi kiropraktorer behandlar).

 • Innan vi påbörjar vår behandling lyssnar vi noga på dina symtom. (Det du söker för).
 •  Olika specifika tester utförs för att kunna säkerställa en diagnos samt för att utesluta behandlingskomplikationer.
 • Allt detta förs in i en journal enligt socialstyrelsens riktlinjer.
 • Enligt svensk lag lyder vi under tystnadsplikten.
 • Naturligtvis är vi medlemmar i Svenska Kiropraktorförbundet och har därmed de patientförsäkringar som krävs.

PRIVATPERSON SÖKER KIROPRAKTOR PÅ HISINGEN

*Vi lever i ett stressigt samhälle där vår tids ekorrhjul gör allt svårare för oss att koppla bort arbete och vardagssysslor och få en lugn stund för oss själva.

*Vi skall dessutom hinna med barn, hem och en social fritid som inte alltid får rum i vårt tidsschema.

*Kroppen kan under lång tid kompensera och stå ut med en störning i form av exempelvis stress, men en dag säger den ifrån och då är det hög tid att söka hjälp.

*Stress är sällan ensam orsak till smärta i rygg och nacke och leder:

*Vår kropp behöver bra kost på regelbundna  tidpunkter, daglig fysisk aktivitet och en lagom dos sömn/vila. Sömnen kanske är en av de viktigaste för att hålla kroppen i bra funktion.

*En obalans av dessa faktorer utlöser lätt besvär.

*Ju snabbare Du söker hjälp desto snabbare blir Du av med symtom!

*Hos Ryggakutens naprapater och kiropraktorer får Du snabb hjälp!

*Vi tar hänsyn till hela kroppen, behandlar dina smärtor och ger dig råd och tips om framtiden.

FÖRETAGSANSTÄLLD SÖKER KIROPRAKTOR PÅ HISINGEN

* Företagets viktigaste del är människan.

 • Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering över tid. Vad kostar det inte att anställa någon ny?
 • Hälsans största hot idag är att många människor har stillasittande och monotona arbeten samtidigt som kroppen utsätts för hög stress, detta utsätter kroppen för slitage och felbelastning.
 • Fysiskt ansträngande arbeten som innehåller lyft eller obekväma arbetsställningar sliter på kroppen.
 • Det är här naprapater kommer in i bilden om Du som arbetsgivare vill uppmuntra och ta hand om Din personal.
 • Vi på Ryggakuten erbjuder företag en helhetslösning när det gäller att förebygga besvär vid till exempel stelhet och muskelspänningar och som resurs vid akuta symtom som exempelvis ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk och musarm.
 • Kostnaden för arbetsskador är stort både i mänskligt lidande och företagsekonomiskt.
 • Naprapaten strävar efter att minska antalet sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden för den som redan har ont.
 • Vi är öppna för förslag för att på bästa möjliga sätt kunna skräddarsy en behandlingsform som stämmer med ert företags behov.
 • En naprapat behandling är 100 % avdragsgill för företaget som rehabilitering.

INTRODUKTION NAPRAPATEN OCH HISTORIKEN

En av de första kiropraktorerna som utbildades i slutet på 1890-talet var Oakley Smith. Han var grymt duktigt.
Så duktig att han till och med förärades ett diplom som en av de skickligaste. (inte så svårt kanske om man var en av de första…) 1907 grundade han egen gren inom det här med att behandla patienters ryggar och nackar. Han kallade det för naprapati. Naprapatin introducerades i Sverige under 1960-talet av Björn J:son Berg som tog det till Sverige och idag är det en av de största yrkesgrupperna i Norden inom manuell medicin, det vill säga att med händerna behandla patienter som har ont.
Vi på Ryggakuten ligger alltid i framkant vad gäller teknik och fortbildning av våra legitimerade naprapater, så att du ska få den allra bästa behandlingen och positiv effekt redan efter första behandlingen.

EN BEHANDLING

En naprapat och kiropraktor diagnostiserar, behandlar och förebygger funktionella besvär i alla delar av rörelseorganen, dvs leder, muskler och nervsystemet. Genom naprapaten och  kiropraktorns expertis inom manuell medicin används händerna i de olika behandlingsteknikerna. Behandlingsmetoderna som en naprapat använder är manipulation och mobilisering av rygg och extremitetsleder, triggerpunktsbehandling, stretching och olika typer av massage för att nå förbättrad funktion och rörlighet.
Den här mottagningen på Hisingen är specialiserad på en teknik som utvecklades i USA på 1950-talet av en man vid namn:
Dr. Clay Thompson. Han kallade den för drop-teknik. Tekniken går ut på att du har en behandlingsbänk som har fyra individuellt inställbara delar som du använder för att kunna ge varje enskild kota på ryggen sin egen unika behandling.
Metoden gör att behandlingen blir mycket skonsam men samtidigt mer effektiv då du kan bli mycket specifik i din behandling.

Vad gör man under en behandling?

Behandlingen inleds med att naprapaten gör en anamnes (patientberättelse) och utgår alltid ifrån helheten, dvs tar hänsyn till såväl psykologiska som kroppsliga och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och besvär uppstår. Naprapaten och Kiropraktorn tar reda på vart smärtan kommer ifrån genom att använda händerna och kan därefter fastställa en diagnos och lämplig behandlingsmetod. Vanliga behandlingsmetoder som används är manipulation och mobilisering.

En manipulationsbehandling utförs antingen med så stor kontaktyta som möjligt (händer, armbåge, underarmen) eller med så liten kontaktyta som möjligt (fingrar eller del av hand), i båda dessa fallen utförs rörelsen med hög hastighet. Genom naprapatens och kiropraktorns manipulationsteknik, vill naprapaten och kiropraktorna återskapa funktion i leder och återställa kroppens balans.

Vi lägger även stor vikt vid att göra analys av arbetssituationen och ge patienten råd och tips om ergonomi.
Det är med stor glädje som Joakim och Emil tar emot dig som patient.

Vilka besvär behandlar en kiropraktor?

Typiska besvär som våra kiropraktorer på Hisingen kan behandla är:

Våra kroppar kan härda ut under lång tid under stress och fysisk påfrestning, men en dag säger kroppen emot och det är dags att söka hjälp. Är du villig att lyssna på din kropps signaler?
Har ni en stressig miljö på Hisingen? Vi tror att det inte har så stor roll var man bor i dag. Stressen kryper på oss alla idag.
Men vår uppgift är att hjälpa dig mer verktygen för att kunna bli besvärsfri.

Hos oss får du hjälp att diagnostisera dina besvär av en legitimerad kiropraktor med gedigen erfarenhet. Vi vill att du ska känna dig bekväm, väl omhändertagen och att du är med på noterna genom hela naprapat behandlingen.

På Ryggakuten på Hisingen har vi god erfarenhet av naprapat behandlingar och din hälsa är vår högsta prioritet. Det ska vara problemfritt att få snabb professionell vårdhjälp, utan långa kötider och krångliga remisser, oavsett om du söker en akuttid hos kiropraktor på Hisingen eller gått med dina besvär under en lång tid, så är du välkommen till vår naprapatmottagning på centrala Hisingen. Därför erbjuder vi akuttider varje dag och skall försöka ha en god tillgänglighet.

Med över 25 års samlad erfarenhet kan vi ge dig bästa tänkbara hjälp. Varmt välkommen att kontakta oss och ta första steget mot en smärtfri vardag.
Har ni vägarna förbi Närke och Örebro så rekommenderar vi våra duktiga kollegor på Citykliniken i Örebro. 

Läs mer om kiropraktor på Vårdguiden

 

 

Vårt duktiga team

Våra kliniker

Göteborg – Centrum

Kyrkogatan 44
411 15 Göteborg
Telefon: 031-152085

Göteborg – Hisingen

Hisingsgatan 28
417 03 Göteborg
Telefon: 031-234172

Göteborg – Sisjön

Datavägen 14b
436 32 Göteborg
Telefon: 031-845200

Borås

Västerbrogatan 1
503 30 Borås
Telefon: 033-228100

Malmö

Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
Telefon: 040-305550

Välja naprat eller kiropraktor

Att välja vid ditt besök

Naprapat Göteborg

Vad är naprapati

Naprapati är en underliggande behandlingsmodell som är utformad för att behandla och förebygga kroniska muskel- och ledbesvär. Det ses som en integrerad del av den holistiska hälsovården, eftersom den strävar efter att skapa en jämn balans mellan kropp, sinne och själ, vilket är nyckeln till en hälsosam livsstil.

Vad är kiropraktik

Vad är kiropraktik

Kiropraktik är en gammal, alternativ medicinsk behandling som involverar användning av manuella tekniker för att förbättra funktionen av muskler, ligament, senor och leder. Det har beskrivits som en icke-invasiv behandlingsmetod som syftar till att bota eller minska smärta, öka rörligheten och återställa kroppens naturliga balans.

Ryggakuten nyheter

Nyheter

Läs det senaste som händer på Ryggakuten. Ny hemsida!  Hos Ryggakuten kommer vi regelbundet lägga ut informativ text som är till nytta för dig.

Referenser

Petra Ziegler

(5/5)

Hade under flera veckor ryggont som eskalerade. Så ont att jag inte kunde sova,
äta eller sitta ner. Efter 2-3 behandlingar hos Mats fick jag tillbaka livet. Nu tränar
jag igen

Daniel Maxe

(5/5)

Varje gång jag har varit hos Martin på RyggAkuten känner jag mig som en ny
människa. Han är den bästa inom sitt område!

Christoffer Hallberg

(5/5)

Fick fantastisk hjälp av Joakim Karlsson när jag överbelastat ryggen.
Rekommenderas varmt!

Tobias Filander Hassler

(5/5)

Trevlig personal och fantastisk behandling! Mitt ryggskott blev genast mycket
bättre. Tack!

Bukra Mubarak

(5/5)

Tusen tack för hjälpen.I Verkligheten var o är Emil Andersson duktig o har riktigt
erfarenhet i sitt yrke

Vanessa Karlsson

(5/5)

Kan varmt rekommendera naprapaten Erika. Blir alltid lika väl bemött av henne och
hon är verkligen engagerad och så kunnig!! Man är i trygga händer hos henne och jag går alltid därifrån med ett leende på läpparna.

Helen Stolt

(5/5)

Stort tack till bästa Erika som fått ordning på min rygg och fot! Ett mycket bra
helhetstänk kring patientens besvär.

Lotta Engdahl

(5/5)

Anny är så proffsig och kunnig!! Hennes metoder är grymma och jag mår så mycket bättre. Hur klarar sig människor utan att ta hand om sin kropp. Ett måste för
min del.

Angela Lindqvist

(5/5)

Alltid mycket trevliga och kompetenta. Har träffat flertalet av era naprapater, men  jag var hos Anny senast som hjälpte mig med min nackspärr.

Stefan Andersson

(5/5)

Bra och snabb service. Löser det mesta när det gäller problem med rygg och
nacke.