Lyfta fotvalv – övning för stabil fotled

1. Stå upp med vikten på hälarna.

2. Lyft fotvalven.

3. Lägg vikten mitt över foten och håll fotvalvet lyft i 10-20 sekunder.

3–5 repetitioner en gång/dag.