Naprapat Göteborg

Hur tänker en naprapat?

Vi har korta väntetider

Naprapat Göteborg-
Vi hjälper dig med behandling

Naprapat Göteborg, RyggAkuten öppnade sin första mottagning i Göteborg redan 1992. Sedan dess har vi blivit fler och öppnat flera mottagningar för att kunna vara tillgängliga för hela Göteborg.
Våra mottagningar är spridda från Hisingen i norr via centrum och ut till Sisjön i Söder.

Vi som jobbar på RyggAkuten i Göteborg är Martin Klcovansky Rossing, Martina Gunnarsson, Erika Larsson, Anny Källum Olusamni, Magnus Axelsson, Emil Andersson och Joakim Karlsson.
Tillsammans har vi arbetat i snart 100 år…! Huja!
Vår mottagning i Göteborg har snart tagit emot 80 000! unika patienter.

Det är meningen att vår erfarenhet ska vara en trygghet för att ge dig bästa möjliga hjälp!
Har du frågor eller vill boka tid: Tveka inte att ringa 031-132516

Naprapat Göteborg
Personal Ryggakuten - naprapat Göteborg

NAPRAPATEN UNDERSÖKER HÅLLNINGEN

En naprapat utgår från en fempunktslinje i kroppen. Den löper från örat, genom axelleden, höftleden, knäleden och slutar strax framför fotleden. Om du tappar den här funktionen kommer kroppens bindväv förändras enligt de nya förutsättningarna. Ju mer du sjunker ihop, desto svårare blir det att räta ut dig igen.
Naprapat Göteborg – RyggAkuten har fortbildat sig specifikt på hållning hos Esther Gokhale i USA. Regelbundet håller vi fortbildningar för vår personal. 

RÖRLIGHETEN BASAL FÖR NAPRAPATEN

Kroppens rörlighet skapas via alla leder i skelettet. Utan lederna så har du ingen rörlighet. För att bibehålla god funktion måste du använda kroppen. I det nutida samhället sitter vi större delen av tiden, vilket leder till nedsatt flexibilitet i lederna. Den minskade rörligheten begränsas ännu mer av bindväven som har viss förmåga att anpassa sig efter omgivningen.

För att röra på kroppens leder måste något skapa aktiviteten. De rör nämligen inte på sig själva. Här kommer musklerna in i bilden.
Med funktionalitet i muskulaturen menas att samtliga muskler arbetar i samklang. Rätt muskel utför sin tilltänkta rörelse med korrekt styrkeinsats. Kommer kroppen i obalans går du runt med ständiga spänningar.
Går du tillräckligt länge med sådan obalans tvingas bindväven förändras. Det är den största orsaken till varför stretching INTE fungerar. Leden måste fungera. Naprapat Göteborg – RyggAkuten är mycket noggranna med att undersöka hela din ryggrad för att se om det finns någon felande länk.

NERVERNA STYR DIN KROPP

Den absolut viktigaste faktorn i människokroppens styrning är hjärnan. Genom ryggmärg, och i förlängningen nerver, sköter hjärnan styrningen av kroppens alla funktioner. Bindväven penetreras regelbundet av nerver över hela sin yta.
Ett tydligt exempel är när kroppen hamnar i ett känslomässigt tillstånd man har svårt att hantera. Kroppen skickar ut signaler i nervsystemet med förmedling även till bindväven som i sin tur drar ihop sig. Det här kan naprapaten förklara tydligt och visa på dig vid en undersökning.

För att få nerverna att fungera funktionellt, så måste den enskilda leden som inte har full rörlighet få tillbaka funktion. Detta gör man med något som kallass justering eller manipulation.
En kort, snabb rörelse som för leden till ett ytterläge som återskapar en bättre funktion. Naprapat Göteborg – RyggAkuten har regelbundet inbjudna föreläsare för att förfina våra tekniker och ta till oss den senaste forskningen. Mycket av kunskapen har vi inhämtat hos våra mycket duktiga kollegor: naprapaterna och kiropraktorerna på Umeå Rygg och ledklinik. 

ETT BESÖK HOS OSS -NAPRAPAT GÖTEBORG RYGGAKUTEN

Under det första besöket ber vi dig förklara dina problem med smärta och svara på relevanta spörsmål. Naprapaten ställer frågor kring tidigare bekymmer och sjukdomar, om du tar några läkemedel, vad du arbetar med och dina fritidsaktiviteter.

Innan behandling blir varje patient självklart grundligt undersökt. Naprapaten tar reda på var smärtan sitter, hur lederna fungerar, rörelsemönster, styrkan i musklerna och reaktionsförmågan i nerverna.
Händerna är naprapatens bästa verktyg för att hitta en enskild sena, led eller muskel som gör ont. Vi skapar på det här sättet en helhetsbild av dig för att ge lämplig diagnos och behandling. Skulle vi misstänka en sjukdom eller hitta symptom som bör utredas ger vi remiss till läkare.

Du är välkommen att boka tid med en naprapat Göteborg – RyggAkuten  på en av våra mottagningar i Sisjön, Centrum eller Sisjön. RyggAkuten ligger steget före konkurrenterna vad gäller teknik och fortbildning av våra legitimerade naprapater. Vi är störst i Göteborg och har varit verksamma sedan 1992.

Kontakta oss redan idag och ta första steget mot en smärtfri vardag.

 

ENKLA TIPS FÖR OLIKA SITUATIONER

TIPS FÖR KÖRSTÄLLNING FRÅN NAPRAPATEN

Körställning bil för att slippa ryggont:

1. Justera först sätet på längden så att din höft är parallell med ratten.

2. Gör sedan så att fotstödet är i rätt höjd så att din arm böjs vid en 45-graders vinkel vid ratten.

3. Justera backstödet så att din nacke och axlar är raka och du behåller god hållning och kontroll över ratten.

4. Kolla att du har god syn på alla instrument och displayer samt att bakspegeln är placerad på ett sådant sätt att du kan se trafiksituationen bredvid och bakenför bilen.

5. Testa att vrida ratten till båda hållen och kolla om du har god frihetsgrad att vrida som krävs för att manövrera bilen säkert.

6. Justera styrservon till den steglängd som är bekvämast.

7. Anpassa lutningen på sätet så att du sitter bekvämt.

INFORMATION KRING NAPRAPATI FRÅN RYGGAKUTEN

Som yrkesgrupp förebygger och behandlar naprapat Göteborg- RyggAkuten funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Behandlingsformen störst

Sveriges  största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin är naprapati.
Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.
Det innebär att mängden av kliniker växer i landet.
Om du har vägarna förbi Norrköping så vill vi verkligen rekommendera leg.naprapat Jan Arvidsson på Rehabkliniken.

Helhetstänkande hos Naprapaten i Göteborg – RyggAkuten

Helhetstänkande är naprapatens styrka. Naprapat Göteborg – RyggAkuten är noggranna med att ständigt fortbilda sig och detta ger en behandling som är  effektiv, smärtlindrande och skapar bättre rörlighet. Samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer., genom noggrann rådgivning.
Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi har duktiga kollegor i Stockholm om ni har vägarna förbi eller läser detta om du bor i Stockholm. Det är Kroppex med tre mottagningar i Stockholm 

Historik

1907 grundade Dr Oakley Smith, en av de första kiropraktorerna, sin teknik som kom att kallas naprapati.

Det är en blandning av kiropraktik och osteoapti. Naprapaten Oakley blev osams med grundaren till kiropraktiken: D D Palmer, så han valde att gå vidare med sina egna tekniker och grundade Naprapathic School.
Naprapatins grundare Oakley Smith
Naprapat Göteborg – Patrick Larsson håller regelbundet föreläsningar i den tidiga historiken runt naprapati och kiropraktik.

Naprapati – namnet

Ordet naprapat kommer ifrån:napravit (tjeckiska som betyder korrigera orsaken till) pathos (grekiska som betyder sjukdom). Naprapati betyder alltså korrigera orsaken till sjukdomen.
På tidigt 1900-tal behandlade man sjukdomar genom att justera ryggraden.
Idag tvistar man om huruvida detta är möjligt.

Naprapaten som ung

Innan Oakley blev naprapat var han en sjuklig ung man som vars föräldrar lät besöka alla människor som hanterade hälsa. Osteopater, kiropraktorer och andra bonesetters eller kotknackare på svenska. Han blev bra en period av behandlingarna hos kiropraktorerna, men besvären kom alltid tillbaka.

Det var då han intresserade sig för ryggraden och dess funktion. Han såg att ryggradens ligament och bindväv är intimt förknippat med funktionen. Naprapaten Oakley Smith utvecklade en undersökningsteknik kallad Chartologi. Via denna kunde man undersöka och finna felen till varför kotorna inte blev bra trots att man fick behandling gång på gång.
Naprapat Göteborg – RyggAkuten behandlar inte sjukdomar utan funktioner som inte fungerar. Därigenom kan kroppen återhämta sig själv. Vår kropp är fantastisk på att läka om den får rätt hjälp.

Naprapatin i USA

Det var en lång och mödosam väg för naprapatin i USA. Kiropraktiken var och är fortfarande den starkaste manuella medicinen i världen. (Dock inte i Sverige där naprapati är den största manuella behandlingsgruppen före både kiropraktorer och osteopater. I princip finns det idag bara naprapater i Illinois, där utbildningen till naprapat ligger.

Många naprapter fick i början av 1990 talet på grund av ett politiskt beslut arbeta vidare som naprapater om man gick ett års konverteringsutbildning på ett kiropraktor college. Efter det fick man kalla sig både naprapat och kiropraktor.

Vad det skulle åstadkomma kan man ju undra.

Naprapathistoria Sverige

Den Svenska historien för naprapati började först i slutet på 1960-talet då Björn J:son Berg besökte den amerikanska skolan för utbildning. 1969 öppnade han sin första naprapatmottagning i Örebro. Med titeln Dr of Naprapathy på dörren. Folk vallfärdade från när och fjärran för att få hjälp med både rygg och nackbesvär.

Naprapatskola i Sverige – Har utbildat oss på Naprapat Göteborg

1970 öppnades Naprapatic School i Stockholm. I början i form av ett samarbete med Axelssons Gymnastiska institut. Senare i egna lokaler på Observatorieg. 19-21 i Stockholm. Där skolan också fick sitt senare namn Naprapathögskolan. Idag har skolan flyttat till nya och bättre lokaler vid Kräftriket bredvid Universitetet.

Legitimation har alla hos  RyggAkuten

1994 fick naprapaterna sin sedan länge eftertraktade legitimationstitel. Socialstyrelsen utfärdar denna efter 4 års utbildning och 1 års praktiktjänstgöring.

Naprapater i Sverige

Sedan starten i början av 1970-talet har det utbildats cirka 1500 naprapater. De flesta är yrkesverksamma i Sverige.
Men även Norge och Finland har en ansenlig mängd.

Exempel på duktiga naprapater i vårt land är City Naprapaten i Uppsala som är seriösa och arbetar målmedvetet för att hjälp dig som patient.

Naprapatförbund i Sverige

Sveriges naprapater är anslutna till naprapatförbundet som driver fortbildningar, sköter kontakter med näringsliv, politiker och landsting.

Hur jobbar vi naprapater på RyggAkuten?

Naprapaten kan idag vara både egen företagare, anställd och även någon anställd inom offentlig sjukvård.Det finns Idag ett tjugotal vårdavtal där folk kan söka naprapaten och få ersättning via frikort.

Naprapatins forskning

Svenska Naprapatförbundet har ca 1000 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarförsäkring.

Naprapati 100 år 2007

År 2007 var det 100 år sedan Oakley Smith startade den första skolan för naprapati i Chicago, USA. Därmed lades grunden för dagens naprapati, både som företeelse och behandlingsform. Läs mer på wikipedia.

VÅR KLINIK I SISJÖN – DATAVÄGEN 14B

Martin Klcovansky Rossing Kiropraktor Sisjön

Martin

Kiropraktor Göteborg

Naprapat Göteborg och Sisjön Martina Gunnarsson

Martina Gunnarsson

Naprapat Göteborg

Naprapat Sisjön Emil Amberntsson

Emil

Naprapat Göteborg

VÅR KLINIK I CENTRUM GÖTEBORG  – KYRKOGATAN 44

Naprapat Göteborg Anny Källum

Anny

Naprapat Göteborg

Naprapat Göteborg Magnus Axelsson

Magnus

Naprapat Göteborg

Naprapat Göteborg Erika Larsson

Erika

Naprapat Göteborg

VÅR KLINIK PÅ HISINGEN – HISINGSGATAN 28

Joakim Karlsson, Kiropraktor Göteborg

Joakim

Kiropraktor Göteborg

Emil Andersson bästa naprapaten i Göteborg

Emil A.

Naprapat Göteborg

Tidbokning online

Tidsbokning

Ryggskott Ryggakuten

Ryggskott

Har du problem med nackspärr?

Nackont

Våra kliniker i Göteborg-Borås-Malmö

Kliniker

handledssmärta

Övriga symtom

Vår personal på Ryggakuten Naprapat - Kiropraktor

Personal

Behandling Ryggakuten

Behandling

Kiropraktor Ryggakuten

Kiropraktor/Naprapat

Kontakta oss på Ryggakuten

Kontakta oss

Personal på Ryggakuten Göteborg- Malmö-Borås

Vi har korta väntetider

Naprapat – Kiropraktor i Göteborg, Borås och Malmö

Vi har tre kliniker utspridda i Göteborg: City, Sisjön och Hisingen. Utöver detta har vi klinik i Borås och en i Malmö.

Välkommen till RyggAkuten och våra naprapat och kiropraktormottagningar. Vi erbjuder expertis och omsorg för att hjälpa dig att må bra. Ryggakuten grundades av Patrick Larsson 1992. Vårt team består idag av välutbildade och erfarna naprapater och kiropraktorer som strävar efter att förstå varje individuell patients behov och skapa skräddarsydda behandlingsplaner.

Vi tror på en holistisk approach till hälsa och välbefinnande, och vi arbetar tillsammans med dig för att inte bara behandla dina symptom, utan också för att adressera underliggande orsaker till smärta och obalans i kroppen. Genom att kombinera manuella terapier, träning och ergonomisk rådgivning erbjuder vi våra patienter en helhetslösning för sina besvär.

Vår mottagning är utrustad med moderna faciliteter och vi strävar efter att skapa en välkomnande och avslappnad miljö för våra patienter. Vi tror att en positiv och stödjande atmosfär är viktig för att främja läkning och välbefinnande.

Oavsett om du lider av rygg-, nack-, eller ledvärk, idrottsskador eller andra muskuloskeletala problem, är vi här för att hjälpa dig. Vi arbetar inte bara med att lindra smärta, utan också med att främja långsiktig hälsa och förebygga framtida skador.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vår mottagning och att vara en del av din resa mot en smärtfri och aktiv livsstil. Hör av dig idag för att boka din första konsultation och låt oss hjälpa dig att må bättre.

Vårt duktiga team

Våra kliniker

Göteborg – Centrum

Kyrkogatan 44
411 15 Göteborg
Telefon: 031-152085

Göteborg – Hisingen

Hisingsgatan 28
417 03 Göteborg
Telefon: 031-234172

Göteborg – Sisjön

Datavägen 14b
436 32 Göteborg
Telefon: 031-845200

Borås

Västerbrogatan 1
503 30 Borås
Telefon: 033-228100

Malmö

Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
Telefon: 040-305550

Välja naprat eller kiropraktor

Att välja vid ditt besök

Naprapat Göteborg

Vad är naprapati

Naprapati är en underliggande behandlingsmodell som är utformad för att behandla och förebygga kroniska muskel- och ledbesvär. Det ses som en integrerad del av den holistiska hälsovården, eftersom den strävar efter att skapa en jämn balans mellan kropp, sinne och själ, vilket är nyckeln till en hälsosam livsstil.

Vad är kiropraktik

Vad är kiropraktik

Kiropraktik är en gammal, alternativ medicinsk behandling som involverar användning av manuella tekniker för att förbättra funktionen av muskler, ligament, senor och leder. Det har beskrivits som en icke-invasiv behandlingsmetod som syftar till att bota eller minska smärta, öka rörligheten och återställa kroppens naturliga balans.

Ryggakuten nyheter

Nyheter

Läs det senaste som händer på Ryggakuten. Ny hemsida!  Hos Ryggakuten kommer vi regelbundet lägga ut informativ text som är till nytta för dig.

Referenser

Petra Ziegler

(5/5)

Hade under flera veckor ryggont som eskalerade. Så ont att jag inte kunde sova,
äta eller sitta ner. Efter 2-3 behandlingar hos Mats fick jag tillbaka livet. Nu tränar
jag igen

Daniel Maxe

(5/5)

Varje gång jag har varit hos Martin på RyggAkuten känner jag mig som en ny
människa. Han är den bästa inom sitt område!

Christoffer Hallberg

(5/5)

Fick fantastisk hjälp av Joakim Karlsson när jag överbelastat ryggen.
Rekommenderas varmt!

Tobias Filander Hassler

(5/5)

Trevlig personal och fantastisk behandling! Mitt ryggskott blev genast mycket
bättre. Tack!

Bukra Mubarak

(5/5)

Tusen tack för hjälpen.I Verkligheten var o är Emil Andersson duktig o har riktigt
erfarenhet i sitt yrke

Vanessa Karlsson

(5/5)

Kan varmt rekommendera naprapaten Erika. Blir alltid lika väl bemött av henne och
hon är verkligen engagerad och så kunnig!! Man är i trygga händer hos henne och jag går alltid därifrån med ett leende på läpparna.

Helen Stolt

(5/5)

Stort tack till bästa Erika som fått ordning på min rygg och fot! Ett mycket bra
helhetstänk kring patientens besvär.

Lotta Engdahl

(5/5)

Anny är så proffsig och kunnig!! Hennes metoder är grymma och jag mår så mycket bättre. Hur klarar sig människor utan att ta hand om sin kropp. Ett måste för
min del.

Angela Lindqvist

(5/5)

Alltid mycket trevliga och kompetenta. Har träffat flertalet av era naprapater, men  jag var hos Anny senast som hjälpte mig med min nackspärr.

Stefan Andersson

(5/5)

Bra och snabb service. Löser det mesta när det gäller problem med rygg och
nacke.