När ska man söka sin läkare?

Besöka läkare för sitt ryggbesvär?

Ländryggsont

Ont i ländryggen

Ont i ryggen är för de flesta ett ofarligt symtom som går över av sig självt, men ryggont tillsammans med vissa symtom kan tyda på allvarlig sjukdom. Om man får något av nedanstående symtom bör man vända sig till en akutmottagning:

* Ont i ryggen tillsammans med akuta allmänna sjukdomstecken som feber och matthet, eller samtidiga symtom från mage, bröstkorg eller andning.

* Ont i ryggen och man inte känner när man är kissnödig, eller kissar på sig.

* Ont i ryggen och domningar kring ändtarm eller könsorgan.

* Om man får plötsligt ont efter en olycka, till exempel om man ramlat.

* Ont i ryggen och domningar, stickningar eller svagheter i båda benen samtidigt.

Vid ont i ryggen och följande förhållanden bör man kontakta läkare snarast, i första hand en allmänläkare på vårdcentral:

 

* Om man är i övre medelåldern och aldrig har haft ont i ryggen tidigare.

* Om man har cancer, eller tidigare är behandlad för cancer.

* Om man har benskörhet, osteoporos, eller om man behandlas med kortison under lång tid.

* Allmän svaghet, sjukdomskänsla och viktnedgång.

Man bör också söka läkare om besvären inte blir bättre inom en månad.