Symptom

 

Naprapaten kan bland
annat hjälpa dig med:

Ischias
Nackspärr
Ryggskott
Tennisarmbåge
Knäbesvär
Huvudvärk
Whiplash
Musarm
Foglossning

Hos naprapaten är du i goda händer!

Naprapat betyder korrigera orsak till lidande. Händerna är naprapatens viktigaste redskap och med dessa utför vi det som kallas för manuell medicin. Naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsstörningar och smärttillstånd i rygg,nacke,leder,muskler och faschia. Behandlingens syfte är att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga. Detta uppnår vi med våra behandlingsmetoder såsom massage, triggerpunktsbehandling, stretching, mobilisering och manipulation. Vid behov använder vi oss även av elektroterapi såsom exempelvis interferenz (djupverkande strömbehandling), stötvåg eller elakupunktur. För att undvika återkommande besvär följs behandlingen upp med råd om arbetsställningar och träningsprogram.

Naprapatutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier på Naprapathögskolan samt ett års praktik inom hälsa och sjukvård för att kunna erhålla legitimation hos socialstyrelsen.

Människan har en unik kropp

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Vi hjälper Dig med smärttillstånd och spänningar i muskler och leder men även vid mer specifika besvär som exempelvis huvudvärk, nackspärr och ryggskott. Detta är bara några exempel på vad vi naprapater behandlar.

Innan vi påbörjar vår behandling lyssnar vi noga på dina symtom. (Det du söker för). Olika specifika tester utförs för att kunna säkerställa en diagnos samt för att utesluta behandlingskomplikationer. Allt detta journalförs enligt socialstyrelsens riktlinjer. Enligt svensk lag lyder vi under tystnadsplikten. Naturligtvis är vi medlemmar i Svenska Naprapatförbundet och har därmed de patientförsäkringar som krävs.

Du som söker privat

Vi lever i ett stressigt samhälle där vår tids levande gör det allt svårare för oss att koppla bort arbetet och få en lugn stund för oss själva. Vi skall dessutom hinna med barnen, hemmet och en fritid som inte alltid får rum i vårt tidsschema.Kroppen kan under lång tid härda ut och kompensera en störning i form av exempelvis stress men en dag säger den ifrån och då är det hög tid att söka hjälp. Stress är sällan ensam orsak till smärttillstånd i rygg och nacke. Vår kropp behöver näringsrik kost på fasta tidpunkter, regelbunden fysisk aktivitet och en lagom dos sömn/vila. En obalans av dessa faktorer utlöser lätt besvär. Ju snabbare Du söker hjälp desto snabbare blir Du kvitt Dina symtom! Hos Ryggakutens naprapater får Du snabb hjälp! Vi tar hänsyn till hela kroppen, behandlar dina åkommor och ger dig råd och tips om framtiden.

Företagsanställd

Företagets viktigaste resurs är människan. Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering. Hälsans största hot idag är att så många människor har stillasittande och monotona arbeten som utsätter kroppen för slitage och felbelastning. Även fysiskt ansträngande arbeten som innehåller tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar sliter på kroppen. Det är här som vi naprapater kommer in i bilden om Du som arbetsgivare vill uppmuntra och ta hand om Din personal.

Vi på Ryggakuten erbjuder företag en helhetslösning när det gäller att förebygga besvär vid till exempel stelhet och muskelspänningar och som resurs vid akuta symtom som exempelvis ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk och musarm. Kostnaden för arbetsskador är stor både i mänskligt lidande och företagsekonomiskt. Ryggakuten strävar efter att minska antalet sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden för den som redan har ont. Vi är öppna för förslag för att på bästa möjliga sätt kunna skräddarsy en behandlingsform som överenstämmer med ert företags behov.

En naprapatbehandling är 100 % avdragsgill för företaget som rehabilitering och/eller förebyggande friskvård.

Vårt duktiga team

Våra kliniker

Göteborg – Centrum

Kyrkogatan 44
411 15 Göteborg
Telefon: 031-152085

Göteborg – Hisingen

Hisingsgatan 28
417 03 Göteborg
Telefon: 031-234172

Göteborg – Sisjön

Datavägen 14b
436 32 Göteborg
Telefon: 031-845200

Borås

Västerbrogatan 1
503 30 Borås
Telefon: 033-228100

Malmö

Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
Telefon: 040-305550