Benhinneinflammation

En löpares mardröm

Vad är Benhinneinflammation?

benhinneinflammation webb

Benhinneinflammation

Hur känns benhinneinflammation?

Det du upplever är en smärta på insidan eller framsidan av skenbenet.
Det vill säga benet som är rakt nedanför knät.
Det kan kännas när du går, springer eller hoppar.
Har du varit igång mycket kan du även uppleva vilovärk.

Är det en inflammation?

Vid undersökningar har man funnit att det sällar är en inflammation utan ett smärtillstånd.
Men man finner inga inflammtoriska celler.

Kan jag äta antiinflammtoriska läkemedel vid benhinneinflammation?

Men kan testa initialt under den första tiden och se om det dämpas, men
du kommer inte åt grundorsaken., du dämpar bara symtomen.
Men har man tur kan det hjälpa till tillsammans med behandling för att bryta
den smärtsamma process som pågår.

Varför har jag fått benhinneinflammation?

Det kan bero flera olika orsaker:

  • Svaga fotvalv som gör att du överpronerar med foten inåt.
   Detta medför att underbenet roterar inåt med foten. Då får du ett drar i benhinnans muskler. Detta är det som orsakar smärtan.
  • Felaktig löpteknik som på samma sätt leder till en överdriven överpronation.
   Det finns många olika löptekniker. Vi rekommenderar denna för benhinneproblem
  • Problem med rörelsen i dina ben i foten. Detta kan medföra att du förflyttar rörelsen till fel del av foten. (Som i sin tur belastar underbenet).
  • Stela och spända sken/vadbensmuskler.
  • En felaktig hållning som påvkerar hur du tar upp belastningen i fot/underben.
  • Stelhet/rörelseinskränkningar i ländrygg och bäcken. Detta område styr underbenen och fötterna med sina nerver. En påverkan härfirån gör det inte lättare för kroppen att fungera på ett smidigt sätt.Detta är ett lite axplock av vad man kan finna när man undersöker någon med benhinnesmärta.

Undersökning av benhinneinflammation?

Som du kunde förstå av orskerna ovan så är det ingen standardbehandling som utförs på denna typ av besvär.
Det man måste undersöka är :

-Din hållning.

-Din funktion av rygg och nervsystem.

-Din fotrörlighet.

-Anspänning av muskler som påverkar benhinna och fot.

– med mera.

Själva behandlingen av benhinneinflammation:

-Kan bestå av korrigering av ryggradens nervsystem.

-Korrigering av hållning så belastningen blir korrekt till fot och underben.

-Stötvågsbehandling av benhinnan.

-Behandling av fotens alla små ben för korrekt rörelse i foten.

-Övningar för fot, ben och rygg. ( Se nedan)

-Råd och regim.

Fot-övningar