Foglossning

Smärta under graviditeten

Foglossning – Vad är det?

foglossning

Bäckenet består av tre delar. Ett korsben och två höftben som är förenade framtill med en stel led eller fog som kallas symfysen. Denna fog är förstärkt med kraftigta ligament, vilket gör att den under normala förhållanden rör sig några få grader.. För att underlätta barnets passage genom bäckenet producerar kroppen när du är gravid ett hormon som kallas relaxin, som löser upp ligamenten i bäckenet. Det gör att dessa fogar kan röra sig mer och mer desto större krav fostret kräver på bäckenet under graviditeten och förlossningen.Foglossning – Vad skapar smärtan under graviditeten?

Det som orsakar smärtan i samband med graviditet och många felaktigt diagnostiserar som foglossning är: Desto större vikt som kroppen får framåt på grund av den ökade vikten på magen ställer högre krav på stabiliteten runt bäckenet. Detta är krav på styrka i mage, rygg och ben. Saknar man denna styrka tvingas ryggen ta all belastning med resultatet att den ökade belastningen får bäckenlederna att ta ALL belastning som normalt föredelas över ett större område.

Vid äkta foglossning som startar långt senare i graviditeteten ser man ofta en påverkan även framtill på den fogen som sammanfogar bäckenet den vägen. Det går inte att diagnostisera problemen med hjälp av röntgenundersökningar eftersom den här belastningen inte syns på röntgen. Många kvinnor med upplevd foglossning upplever en stark smärta utan att bäckenet vidgats särskilt mycket. Smärtan står inte i proportion till graden av vidgning. Detta är ofta just orsaken till att man ska frångå tanken att det inte är foglossning utan för stor belastning på bäckenet och bäckenets leder. Det kan behandlas!

Hur uppstår foglossning?

Foglossningsliknande smärtor kan uppstå mot slutet av den första trimestern eller efter förlossningen. Många kvinnor upptäcker symptomen första gången i mitten av graviditeten. Om du haft bäckensmärtor under en graviditet är sannolikheten större att du får d
et även under nästa. Symptomen kan även uppkomma tidigare och ha ett snabbare förlopp; därför är det viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt. Det kan vara bra att låta dig bli undersökt och behandlad från en graviditets besvär innan du försöker bli gravid igen.

Symtom på foglossning

Smärta över blygdbenet och i ljumskarna är de vanligaste symptomen. Du kan också få ryggsmärtor, smärtor i bakre delen av bäckenet eller höftsmärtor. Smärtan påverkas ofta om du har benen brett isär, promenerar, ställningsförändringar i sängläge och trappgång.. Den är ofta mycket värre på natten och kan göra att du sover dåligt.

Hur ställer man diagnosen på foglossning?

Naprapaten ställer diagnos dels baserat på din historia men även grundlig undersökning av hållning och stabiliteten i och runt bäckenet.

Hur behandlas foglossning?

-Hållningsregim: man går noggrant igenom hållningsfunktionen.
Här kommer tips på hållning som även fungerar för gravida. Lite tyngre eftersom magen är i vägen lite. Men det går.
-Man behandlar de leder i ryggen som inte har full rörlighet med hjälp av manipulationsbehandling.
-I sista skedet går man noggrant igenom övningar för att stärka bålen.

Tips för självhjälp till foglossning

  • Gör inget som gör ont!
  • Rör dig med saker du kan som är smärtfria.
  • Vila regelbundet genom att sitta på sittbensknölarna utan för stor svank.
  • Undvik att lyfta eller skjuta på saker, skjuta barnvagn kan smärta. Tänk på buktrycket: dra in magen och ta kraft från mage istället för ryggen.
  • Regelbunden bäckenbottenträning och träning av nedre delen av magen kan bidra till att minska den belastning graviditeten utgör på bäckenet.För bra övningar kontakta din naprapat för bra övningar.