Frozen shoulder (axel)

Ledkapseln som drar ihop sig pga inflammation.

Frozen shoulder (Frusen skuldra)?

Frozen shoulder

Frozen shoulder, som även kallas frusen skuldra eller frusen axel är ett tillstånd där man känner smärta, värk och stelhet i axeln.

Efter en tid stelnar skuldran och leder till att man får sämre rörelseförmåga. Frusen skuldra är oerhört jobbigt och smärtsamt, då man exempelvis inte får upp armen eller armarna, mer än rakt ut från kroppen pga smärtan.

Frozen shoulder är en form av inflammation i axelns ledkapseln. Ledkapseln stabiliserar axelleden som är kroppens rörligaste led, men inflamationen gör att den drar ihop sig och det leder till stelhet och ihopväxning. Trots att leden är den rörligaste, är den instabil jämfört med kroppens andra leder och beroende av vävnader för dess stabilitet.

Man kan dela in sjukdomen i två tillståndsgrupper, där prognos och behandling skiljer sig åt:
1. Ej traumatiskt (idiopatisk), Stereoidsensitiv där man inte vet orsaken bakom tillståndet.
2. Traumatisk frozen shoulder som uppstått genom trauma, upprepade rörelser eller att man legat konstigt.

Sjukdomen brukar utvecklas under flera månader, men axeln brukar oftast läka själv under lång tid. Läkning och rehabilitering varierar över tid, men om man direkt vid symptom tar kontakt med läkare eller sjukgymnast blir rehabiliteringen mycket kortare. Det är ganska vanligt att man har kvar en viss värk och stelhet efteråt, men det påverkar sällan vardagslivet.När ska man söka vård för Frozen shoulder (Frusen axel)?

Känner man stelhet eller smärta i axeln under minst 14 dagar, utan att veta anledningen bör man kontakta läkare, kiropraktor eller naprapat som kan ställa diagnos. För att avgöra om man har Frozen shoulder (frusen axel) kan man prova att göra vissa rörelser. Har man t ex svårt att sträcka armen rakt upp eller vrida den är det tecken på sjukdomen.

Frozen shoulder (frusen skuldra) läker sig själv men processen är långsam, från månader till år. Genom att snabbt få diagnos och behandling kan besvären lindras och sjukdomen botas.Vem drabbas av Frozen Shoulder?

Ca 3% drabbas och vanligast är det i åldern 45-74 år. Personer under 40 år drabbas väldigt sällan. Bland kvinnor ligger åldern mellan 45-74 år och bland män är åldersspannet på 45-60 år snävare. Inom 5 år efter läkning får ca 10% av de som insjuknat, även sjukdomen i den andra axeln, medans det är sällsynt med återfall i samma axel.

Vad är orsak till Frozen shoulder (Frusen skuldra)?

Idag har har man ingen förklaring till sjukdomsorsaken, såvida det inte är traumatisk Frozen shoulder (frusen skuldra) som uppstått genom trauma, upprepade rörelser eller att man legat konstigt. Däremot kan insjuknande av ej traumatisk Frozen shoulder (frusen axel), enligt studier, öka för patienter med diabetes. Risken ökar också om man har Parkinson, stroke eller någon form av lung- hjärtsjukdom.

Vilka är symptomen på Frozen shoulder?

Symtomen är att du, pga smärta, inte får upp armen i mer än 90 grader ut från sidan. I samband med rörelsen lutar man oftast kroppen åt motsatt sida för att få upp armen.

Symptomen kommer smygande och visar sig oftast som ökande smärta i axeln vid aktivitet, sänggående, rotation eller reflexmässiga rörelser av armar. Sjukdomens utveckling sker oftast under flera månader. Efter ett par veckor kan smärtan ha ökat och spridit sig nedanför armbågen med resultat av försämrad nattsömn, svårighet att borsta tänder, utföra vardagssysslor eller arbetsuppgifter. Smärtan ökar successivt och leder till dålig rörlighet och stelhet. Oförsiktiga, reflexmässiga och hastiga rörelser skapar en kraftig smärta i axeln.

Vad händer i axeln vid en frozen shoulder?

Ledkapseln runt axelleden blir mindre och krymper pga inflammation. När den krymper får man mindre rörlighet och blir stel. När axeln är stel uppkommer värk och smärta.

Behandling och läketid av Frozen shoulder (Frusen axel)?

Låter man sjukdomen självläka tar det oftast ett till två år tills man får tillbaka rörlighet och blir smärtfri men med rätt behandling kan läkningsprocessen påskyndas drastiskt.

Jag träffade en gång en anatom (specialist på att undersöka många kroppars utseende), han hävdade bestämt att det tar tid på grund av att det ska växa ut en ny ledkapsel under den irriterade/inflammerade. Detta kan säkert stämma på en del fall, men inte alla. Under 2014 djupodlade naprapat Patrick Larsson litteraturen och fann ett effektivt sätt att behandla Frozen shoulder (frusen skuldra), se video. Behandling för frusen axel eller frozen shoulder:

Här är tips för att själv jobba med Frozen shoulder hemma.


Källor:
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Frusen-skuldra/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frusen_skuldra