Hälseneinflammation

Smärta i senan som fäster i hälbenet

Hälseneinflammation – Hälsenesmärta

hälseneinflammation

Hälseneinflammation

Vad är hälseneinflammation?

Hälseneinflammation är ett smärttillstånd i senan som kommer ifrån vaden och fäster i hälbenet.
Smärtan kan sitta högt upp i senan mot vaden eller bara lokalt i fästet i mot hälbenet.

Hur vet jag att det är hälseneinflammation?

Det är området som avger att det är hälsenan eller inte. Inflammation är det sällan.
Detta har man forskat fram idag och sett att det sällan finns någon form av inflammation.

I texten som refereras till ovan så har forskaren Håkan Alfredsson kört excentrisk träning på sin hälsena och fått den bra.
Men man vet inte varför. Jag tror inte det är någon smart sak att trotsa kroppens signaler och överbrygga det med smärta.
Men vad ska du göra då undrar du?

Varför får du hälsenesmärtan då?

När jag tittar på en patient med hälsenesmärta så har jag med fler faktorer, inte bara hälsenan.
Den som är ledande inom forskning av hälsenor i Sverige är Karin Grävare Silbernagel.
Jag frågade henne på ett symposium om hälsenor hur mycket hon har tittat på ryggen och hälsenor när det gäller sin forskning.
Svaret var ingenting.

Jag citerar från artikeln ovan:

”Vad forskarna i Umeå istället upptäckte, var att halten av en helt annan substans, nämligen glutamat, var förhöjd i de sjuka senorna jämfört med friska. Glutamat är en substans som annars är känd från nervsystemet. Detta ledde grundforskarna vid enheten för anatomi in på ett helt annat spår i sina studier.
– Man kan säga att detta spår formligen exploderat i en rad nya spännande fynd de senaste åren, berättar Patrik Danielson en ung forskare och läkare som gjort akademisk raketkarriär och som själv disputerade på de första studierna.
Forskargruppen har även upptäckt att cellerna i de smärtande senorna producerar flera signalämnen som man tidigare bara trodde fanns i nervsystemet, som till exempel neuropeptiden substans P. Den är sedan tidigare känd som en nervsignalsubstans som är viktig för vår uppfattning av smärta. Substans P är också känd för att vara inblandad i vad som kallas neuroinducerad inflammation, vilket skulle kunna vara just vad personer med senåkommor är drabbade av”.

Vad har forskningen missat om hälseneinflammation

Du kan då läsa i ovan att Substans P och Glutamat har man hittat. Detta hittar man i nervsystemet.
Vad är då nervsystemet:Jo hjärna, ryggmärg och de nerver som löper ut i kroppen och styr hela kroppen.
Så då måste vi gå vidare och undersöka det som vi kan undersöka med nervsystemet:
Ryggradens funktion och nervernas funktion ut i vävnaden.
Undersökning av hälseneinflammation:

-Ryggrad från det stora hålet där ryggmärgen löper ut ned till korsbenet som avslutar ryggraden.

-Bäckenlederna som är starten för benen

-Underbenen med sina leder som sedan fortsätter ned i :

-Fötterna med alla sina komplicerade leder som ska fördela kraften från kroppen ned i marken.

-Vadmuskler

-Hållningsmuskler som gör att du belastar fotleder – rygg och hälsenor rätt.

-Sen finns det mycket individuella variationer som man ser när man undersöker patienten på plats.

Behandling av hälseneinflammation

-Korrigering av de störningar i nervsystemet som kan påverka utsöndringen av ovan nämnda Substans P och Glutamat.

-Korrigering av underben och fot.

-Lokal behandling av hälsena och vad för att påskynda läkningen.
Denna kan bland annat bestå av stötvågsbehandling av din hälseneinflammation.

Ett bra komplement är nervmobilisering av ischiasnerven

-Råd och övriga hemövningar som är specifika för dig som individ.

Som du förstår så blir detta kortfattat så att du ändå kan förstå spännvidden av vad många felkällor det kan finna avseende hälseneinflammation.