Handledssmärta

”No mans land”

Handledssmärta

Handledssmärta – Såklart att det finns hjälp!

Smärta i handleden

Handledssmärta

Handleden

När vi undersöker en patient med handledsbesvär så är vi som naprapater/kiropraktorer kanske inte första stället att gå till.
Handleden kallas hos handkirurgen för ”No mans land”. Detta beroende på att det är ett komplicerat område med många ben, trångt och ofta svårt att få en säker diagnos.

Handleden har många små ben som gränsar ut till våra fingrar. Uppåt gränsar dessa ben till underarmarna.
Underarmarnas funktion är att kunna rotera fram och tillbaka för att vi ska kunna öppna och stänga handleden.
Lederna kan röra sig med hjälp av muskler och senor.
Eftersom bulliga muskler i handleden skulle omöjliggöra för kroppen att kunna använda handen, så har kroppen löst det med långa senor.

Symtom på handledssmärta

Senorna i handleden kan bli inflammerade och infekterade. Det är dessa tillstånd man i första hand ska vända sig till läkaren för.
Uppkommer problemet snabbt utan att du överansträngt handleden kan detta bero på:

-Infektion

-Gikt eller något som kallas för pseudogikt.

Svullnad, rodnad och ömhet när man tar är klassiska tecken. Titta på handleden. Är den röd och större än den andra?
Besök läkare för bedömning.

Har du överansträngt din handled?
Jobbat i trädgården, målat huset eller något annat som din handled inte är van vid?
Ofta är handleden då överbelastad, den kan kännas svullen och irriterad. Men vid undersökning så är den inte röd och den är heller inte större än den andra.
Det handleden först och främst behöver då är vila. Låt handleden vila i 48 timmar och gör en ny bedömning av smärta i handleden.
Är den fortfarande inte bättre. Då kan du besöka en naprapat eller kiropraktor.

Naprapaten/Kiropraktorns sätt att bedöma handledssmärtan

En handled med dess muskler och senor styrs av nervsystemet. Det vill säga nerverna som kommer ut från ryggraden och passerar förbi axel, armbåge och till slut styr vad som ska ske med handen.
Nerverna har inte bara styrning som uppgift. De signalerar även smärtsignaler från handleden upp till hjärnan där smärtan sedan upplevs.

Nervens styrning av handleden

Det första vi gör vid en bedömning är att kontrollera nervens funktion via nackens nedre kotor där nerven kommer ut.
Vi undersöker även bröstrygg och skuldergördeln med nyckelben och alla dess leder.
Om inte kroppen kan röra axel och skuldra på rätt sätt kommer du tvingas kompensera med handled och armbågsled.

Armbågen är nästa ställe för att bedöma funktion.
Om armbågsleden inte har full rörlighet tvingas handleden att kompensera och röra sig för mycket i kompensation.

Handledssmärta och handens rörlighet

När handleden rör sig uppåt, då ska vissa av handens små ben röra sig enligt ett viss mönster. På samma sätt när handleden ska röra sig nedåt.
OM man har ansträngt sig för mycket med t.ex dataarbete under längre tid tvingas kroppen att spänna sig och kan hindra den naturliga rörligheten i handleden och ge upphov till stelhet och inskränkt rörelsemönster.
Då måste man gå in och behandla även handleden manuellt.

Detta blir en väldigt schematiskt förklaring till hur vi ska kunna hjälpa dig med din handled.
Boka en tid för undersökning så får du en individuell bedömning för dina besvär.