Mortons neurom

Smärttillstånd mellan tårna

Mortons neurom

Smärta mellan tårna uppstår på grund av att belastningen i foten har förändrats.
Längsgående fotvalvet sjunker och överbelastar den främre delen av foten.

Åtgärder:

Initialt att avlasta valvet med bra ortopediskt gjutna inlägg.
Undersöka belastningen från Ryggrad-bäcken och tyngdpunkten i kroppen.
Behandla fotens ben genom specifik justeringsteknik.
Fotgymnastik enligt program som finns under övningar.
mortonsneurom webb