Överpronation

Den omtvistade rörelsen

Överpronation

Pronation är när foten efter isättning rör sig in mot medellinjen,
Detta är något som är helt normalt. Det som de lärda tvistar om är hur många gradersöverpronation webb
pronation som kroppen ska ha.
Istället för att stirra sig blind på ett visst gradantal så försöker vi titta på hur fotens muskler
klarar av att hantera att ta emot den belastning som krävs.
Klarar inte foten detta? Då har vi en överpronation.

Vad vi ska göra åt detta? Detta är högst individuellt beroende på vilka krav som ställs och vilka symtom som skapas hos individen.