Tennisarmbåge

Smärta på utsidan av armbågen

Vad är tennisarmbåge?

tennisarmbåge

Tennisarmbåge är ett smärttillstånd i muskelfästen på armbågens utsida som kan orsakas av mindre bristningar i bindväven. Trots vad namnet antyder, är tennis sällan en utlösande faktor i detta fall. Vid tillståndet är smärtan förlagd till området kring armbågens utsida och smärtan förstärks ofta av att handleden böjs uppåt. Ibland kan smärtan även stråla ut mot underarm och hand.Vilka är symptomen för tennisarmbåge?

Ett typiskt symtom är smärta längs underarmens ovansida vid bakåtböjning av handleden med upplevelse av att smärtan strålar från armbågens utsida. Smärtan kan vara lokal och relativt beskedlig, eller svårare med utbredning i hela underarmen och även uppåt överarmen.

Men smärtan i armbågen är egentligen bara ett symtom på att underarmen inte orkar med den belastning som den utsätts för. Den verkliga orsaken går att finna i funktionen runt nacke, axlar och skuldror. Smärta i armbågen är ofta en irriterad nerv eller små bristningar i bindvävens infästning i benhinnan på armbågen.

Vad orsakar tennisarmbåge?

En vanlig orsak till smärta i armbågen är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen vilket kan uppstå av upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. En annan vanlig orsak är att skuldrans muskler ger en smärta som strålar ut mot armbågen.

Tillståndet kan uppstå akut i direkt samband med överansträngningen, eller debutera mer smygande. Stelhet i armbågen är vanligt, liksom upplevelse av greppsvaghet. Många gånger förekommer vilosmärta. Tennisarmbåge kan vara snabbt övergående (inom någon eller några veckor) eller vara mer utdraget.

Tennisarmbåge kan uppstå till följd av ensidiga upprepade rörelser i handled och fingrar. Exempel på arbeten som förknippas med tennisarmbåge är, förutom tennisspel, motorcykelsport (aktivt monotont kopplingsarbete), fritidssnickerier, målningsarbeten eller andra repetitiva arbeten inkluderande omfattande datorarbete. Vid tennisspel anser man att överförda rörelser från tennisracketen till armen vid upprepade bollträffar, särskilt när de är orena, utgör en huvudfaktor för uppkomst av tennisarmbåge. Moderna tennisracketar är långt mindre vridningsbenägna än äldre metall- och träracketar, och anses därför ha mindre benägenhet att framkalla tennisarmbåge.

Hur behandlar man tennisarmbåge?

För att undvika att kroniska besvär uppstår är det viktigt med tidigt insatt behandling. Vid undersökningen finner man ofta att även skuldrans och bröstryggens muskler är påverkade och det är i dessa fall viktigt att behandla samtliga områden som kan påverka funktionen i underarmens muskler.

Som ett led i behandlingen kan det ibland även krävas specifik träning av skuldrans muskulatur och funktion och en naprapat kan hjälpa dig med träningsövningar. Tillståndet kan med fördel även behandlas med s k Stötvågsbehandling. Behandling av armbågen syftar till att öka funktionen i följande delar:

  • Nacke
  • Bröstrygg
  • Skuldrans muskler
  • Lokal behandling på armbågen i form av stötvågsbehandling eller akupunktur.